TOLLE CHALLENGE | 5 UITDAGENDE UITSPRAKEN VAN TOLLE

In deze Tolle Challenge licht Esmeralda vijf uitdagende uitspraken van Tolle verder toe. Heb jij het LEF om bij iedere uitspraak met een milde blik in je eigen spiegel te kijken?

Ben je er klaar voor om verder in de materie van Eckhart Tolle te duiken en voel je aan alles dat je de essentie van zijn boodschap helemaal wilt begrijpen zodat je het kunt integreren in je leven? Doe dan mee met de online-training ‘Met LEF op weg naar een nieuwe aarde’, een bewustwordingstraining gebaseerd op de bestseller van Eckhart Tolle ‘Een nieuwe aarde.’

Het zijn twee trainingen die ieder uit zes modules bestaan waarin Esmeralda je meeneemt in de essentie van de boodschap van Tolle. Ze is trouw aan de inhoud van Tolle, maar met haar gave om deze ingewikkelde materie op een hele praktische en doeltreffende manier te vertalen kun jij het toepassen in jouw dagelijkse leven.

Deze training is bedoeld voor trainers, coaches en spiritueel geïnteresseerde vrouwen die zich willen ontwikkelen en een kwantumsprong in hun bewustzijnsontwikkeling willen maken. Op een concrete, duidelijke en direct toepasbare manier.

Ja! Ik ga graag de BASIS training volgen!
Ja! Ik ga de VERDIEPENDE training volgen!
Ja! Ik ga de BEIDE trainingen volgen!

‘Tolle brengt kosmische materie terug naar aarde en Esmeralda brengt diezelfde materie terug naar de keukentafel. Daarmee wordt het voor iedereen begrijpelijk en toepasbaar in het dagelijkse leven.’ – Nicolette.

‘Dank jullie wel! Ik zal de Tolle training nooit vergeten. Ik weet wat ik te doen heb, ik wist het al, maar de genade van het ontwaken heeft mij geraakt, dank!’ – Elseleen.